VPN Protokolleri

VPN Protokolleri, sabit ve güvenli bir ba?lant? kurmak için VPN sunucusu ile VPN kullan?c?s? aras?ndaki bir tak?m talimat ve i?lemlerdir. Esas itibar?yla bir VPN protokolü, ?ifreleme standartlar? ve iletim protokollerinin bir birle?imidir.

VPN Protokolü nedir?

VPN protokolleri önemlidir. Çevrimiçi iletişimlerinize güvenlik ve hız sağlarlar. Hız veya güvenlik, şu anda kullandığınız VPN Protokolüne bağlıdır. Bunlar, çevrimiçi trafiğinizin geçebileceği tüneller olarak çalışır. Bazı tüneller güvenliyken diğerleri inanılmaz yayın hızları sunar.

Her biri farklı, güçlü ve çeşitli yeteneklere sahip birçok protokol türü vardır. Bazı protokoller mobil cihaz dostudur. Diğerleri Wi-Fi yönlendiricinize de kurulabilir. Bazıları daha iyi internet protokolü güvenliği sunar. En iyi tarama deneyiminin tadını çıkarmak istiyorsanız doğru bir VPN protokolü seçmeniz önemlidir.

PPTP, L2TP, OpenVPN, IKEv2, SSTP. Hangisi daha iyi?

?htiyaçlar?n?z için en iyi VPN protokolünü seçmek gerçekten ba??n?z? a?r?tabilir, ancak bu gerekli bir ?eydir de. ?ki farkl? VPN protokolü türü vard?r. Biri güvenlik için iyidir. Di?eri daha iyi yay?n h?z? sunar. Yine de hiçbiri her ikisini ayn? anda sa?layamaz.

?yi güvenlik sunan bir VPN protokolünün tarama h?z? zay?ft?r. Bunun nas?l oldu?unu anlamak için VPN protokolünü bir tünel olarak hayal edin. ?ifreleme gibi daha fazla güvenlik özelli?i ekledi?imizde, bu tünel daha dar olacak ve World Wide Web’e gönderilmeden önce her veri paketi önce ?ifrelenecektir.

H?z dostu VPN protokolleri söz konusu oldu?unda, güvenlik özellikleri sunmazlar. Bu tüneller daha geni?tir ve veri paketleriniz kolay bir ?ekilde yönlendirilir. Bu nedenle, büyük yay?n h?zlar? al?rs?n?z.

Kar???kl?ktan kurtulman?za yard?mc? olmak için a?a??daki tabloyu sunuyoruz. Bu tablo, farkl? VPN protokollerinin kapsaml? bir kar??la?t?rmas?n? sunuyor:

Protokol Hız Şifreleme ve Güvenli Tarama Kararlılık Medya Yayın Akışı P2P Dosya Paylaşımı Uyumluluk PureVPN Uygulamasında mevcuttur
PPTP HIZLI ZAYIF ORTA İYİ İYİ Popüler işletim sistemleri ve cihazlars Evet
IPSec ORTA İYİ İYİ İYİ İYİ Popüler işletim sistemleri ve cihazlars Evet
L2TP/IPSec HIZLI ORTA İYİ İYİ İYİ Popüler işletim sistemleri ve cihazlars Evet
IKEv2/IPSec HIZLI İYİ İYİ İYİ İYİ Popüler işletim sistemleri ve cihazlars Evet
OpenVPN TCP ORTA İYİ İYİ ORTA İYİ Popüler işletim sistemleri ve cihazlars Evet
OpenVPN UDP HIZLI İYİ ORTA İYİ İYİ Popüler işletim sistemleri ve cihazlars Evet
SSTP ORTA İYİ ORTA ORTA İYİ Windows, Android, Ubuntu ve yönlendiriciler Evet
WireGuard HIZLI İYİ ZAYIF ORTA ORTA Android, Linux, iOS ve Mac Hayır
SoftEther HIZLI İYİ İYİ ORTA ORTA Popüler işletim sistemleri ve cihazlars Hayır

Yay?n ve oyun için en h?zl? VPN Protokolü

Ba?lant? h?zlar?, VPN protokolünüz taraf?ndan sa?lanan güvenlikle yak?ndan ili?kilidir. Sonuçta, yüksek dereceli ?ifreleme sadece çok fazla i?lem gücü ve zaman gerektirmez. Ayn? zamanda performans? da yava?lat?r.

Yüksek h?zlarda yay?n izlemek istiyorsan?z, PPTP zay?f ?ifrelemesi nedeniyle en h?zl? VPN protokolüdür. L2TP ve IKEv2 de h?zl?d?r, OpenVPN ve SSTP ise di?er VPN protokollerinden daha yava?t?r. Kazanan: PPTP

Her cihaz için en güvenli VPN Protokolü

Güvenlik hakk?nda konu?ursak, PPTP güvenli olmaktan oldukça uzakt?r. Ve bu, çevrimiçi dünyada güvende olmak için kullanabilece?iniz son VPN protokolüdür. IKEv2 ve L2TP, verilerinizi iki kez kapsülledi?inden daha güvenlidir.

OpenVPN en güvenli VPN protokolüdür. En üst düzeyde ?ifreleme sunar ve kimlik do?rulama için dijital sertifikalar kullan?r. SSTP ayr?ca güçlü güvenlik ile birlikte gelir, ancak yaln?zca Windows i?letim sistemlerinde kullan?labilir. Kazanan: OpenVPN

P2P Dosya Payla??m? için en iyi VPN Protokolü

Bir indirme i?lemi söz konusu oldu?unda, iyi bir güvenlik ve h?z sunan bir protokol kullan?n. PPTP en h?zl? protokol olsa da, 128 bit ?ifreleme kulland??? için güvenlikten yoksundur.

Hem L2TP hem de IKEv2, IPSec arac?l???yla 256 bit ?ifreleme kullan?r. Ancak, L2TP, eski platformlarda desteklenmezken h?zlar söz konusu oldu?unda geride kal?yor. PPTP veya IKEv2 kadar h?zl? olmasa da, OpenVPN hala h?z ve birinci s?n?f güvenlik sa?lar. 256-bit ?ifreleme sunan VPN protokolleri, P2P dosya payla??m? için en iyisidir.Kazanan: OpenVPN

VPN Protokolleri Hakk?nda Ayr?nt?lar

PureVPN güvenli ve h?zl? bir ba?lant? için sizin ad?n?za en iyi VPN protokolünü seçer. Ancak, ayn? zamanda kullan?c?lara istedikleri VPN protokolünü seçme kolayl??? da sa?lar. Destekledi?imiz farkl? VPN tünel protokolleri türleri hakk?nda daha fazla bilgi edinin:

PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol

Temel ?ifreleme ve dü?ük güvenlik nedeniyle, PPTP çok daha h?zl? bir ba?lant? sunar. Ço?u platformlar? destekler ve kurulumu kolayd?r. Ancak, güvenlik tamamen geri planda olmad??? sürece önerilmez.

L2TP- Layer 2 Tunneling Protocol

Güçlü kimlik do?rulamas? sa?lamad???ndan, L2TP güvenlik için IPSec ile kullan?l?r. Baz? güvenlik duvarlar? ile sorun ya?asa da, OpenVPN protokolü için harika bir alternatiftir. Tüm modern platformlar? destekler ve ISS/a? s?n?rlamalar?n? ortadan kald?r?r.

SSTP – Secure Socket Tunneling Protocol

Microsoft’a ait olan SSTP yaln?zca Windows, FreeBSD ve Linux için kullan?labilir ve denetlenemez. Ne olursa olsun, en güvenli VPN protokollerinden biridir ve ço?u güvenlik duvar?n? a?ma yetene?ine sahiptir.

OpenVPN – Open-Source Protocol

H?zl? performans ve üst s?n?f ?ifreleme ile OpenVPN tercih edilen protokoldür. Bu aç?k kaynak kodlu çözüm, yap?land?r?labilir ve herhangi bir ba?lant? noktas?nda çal???r. Sonuç olarak, ço?u ISS/a? k?s?tlamalar?n? ve güvenlik duvarlar?n? geçebilirsiniz.

IKEv2 – Internet Key Exchange

IPSec yap?s?na dayanarak, IKEv2 en yeni ve geli?mi? VPN protokolüdür. Cisco ve Microsoft taraf?ndan ortakla?a geli?tirilen, h?zl?, istikrarl?, güvenli ve kurulumu çok kolayd?r. Ancak, eski platformlar? desteklememektedir.

PureVPN’i edinin Tam erişim. İstediğiniz zaman iptal edin

Diğer VPN Protokolleri

Bu VPN protokolleri yalnızca bilgi amaçlı olarak tartışılmıştır ve IPSec haricinde PureVPN tarafından sunulmamaktadır.

IPSec – İnternet Protokolü Güvenliği

IPSec, VPN’lerin güvenliğini sağlamak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılan bir dizi protokoldür. Veri gizliliği (şifreleme) ve kimlik doğrulama sağlamak için genellikle IKEv2 ve L2TP gibi VPN protokolleriyle eşleştirilir, ancak bağımsız bir VPN protokolü olarak da kullanılabilir.

SSL / TLS – Güvenli Yuva Katmanı

SSL ve halefi TLS, günümüzde en yaygın kullanılan kriptografik protokollerdir. Bir HTTPS web sitesini her ziyaret ettiğinizde, SSL veya TLS, sunucuyla olan bağlantınızı güvence altına alır. OpenVPN gibi VPN protokollerinde şifreleme için kullanılır, ancak kendi başına bir VPN protokolü değildir.

WireGuard

WireGuard, bloktaki en yeni VPN protokolüdür. IPSec’in yerini almak anlamına geldiği için daha hafif ve daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, açık kaynak kodludur, bu da güvenlik açıklarının olasılığının azalması anlamına gelir. Bununla birlikte, protokol hala geliştirme aşamasındadır ve platformlar arası uyumluluk açısından geride kalmaktadır.

SoftEther

SoftEther, diğer VPN protokollerine kıyasla oldukça yenidir (Wireguard hariç). Çok güvenli, kararlı ve hızlı olduğu için hızla popülerlik kazandı. Protokol, çoğu işletim sistemiyle (Solaris ve FreeBSD dahil) çalışır ve hatta birkaçını saymak gerekirse, GUI Yönetimi ve HTTPS üzerinden RPC gibi OpenVPN’in sunmadığı işlevlere sahiptir.

İnternette çeşitli VPN hizmetleri vardır. Bazıları daha fazla güvenlik özelliği sunar. Bazıları ise daha fazla sayıda IP adresi sunar, böylece daha fazla çevrimiçi özgürlüğün keyfini çıkarabilirsiniz. PureVPN hariç, hiçbiri her ikisini de aynı anda sağlamamaktadır.

Servis, akıllı telefonlar, PC, Mac ve yönlendiriciler de dahil olmak üzere her cihaz için istemci sunar. En yüksek hızları sağlar. VPN bağlantınız sayesinde 140 ülkedeki 2.000’den fazla sunucuya bağlanabilirsiniz. İnternetten en iyi şekilde yararlanmak için, PureVPN en etkili yoldur!

Sıkça Sorulan Sorular

VPN türleri nelerdir?

Üç temel VPN türü vardır ve bunlar:

Ofisten Ofise VPN

Yönlendiriciden yönlendiriciye VPN olarak da adlandırılan ofisten ofise VPN, birden fazla konumdaki ofislerin birbirleriyle güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.

Uzaktan Erişimli VPN

Uzaktan erişimli VPN, bir kullanıcının bir iş veya ev ağına güvenli bir şekilde bağlanmasını ve kaynaklarına uzak bir konumdan erişmesini sağlar.

İstemci Tabanlı VPN

İstemci tabanlı bir VPN genellikle bir uygulama kullanımı yoluyla bir kullanıcı ve uzak sunucu arasında özel bir bağlantı kurar.

PureVPN Hangi Bağlantı Noktalarını Destekliyor?

Sorunlarla karşılaşıyorsanız, güvenlik duvarı ayarlarınızdan aşağıdaki istisnaları oluşturmanız gerekir:

PPTP VPN: Port açmak 1723 her ikisi için de UDP/TCP.

SSTP VPN: Port açmak 1701 her ikisi için de UDP/TCP.

OpenVPN:Port açmak 53 için UDP ve port 80 için TCP.

L2TP VPN: Port açmak 1701 her ikisi için de UDP/TCP